Algemene voorwaarden

Auteursrecht 
Het auteursrecht op de door Pim Mulier uitgegeven brochures en syllabi berust bij Pim Mulier, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

Klacht melden
Pim Mulier heeft een klachtenprocedure opgesteld met als doelstelling om aan de hand van klachten, signalen van ontevredenheid en hulpvragen de service en dienstverlening van Pim Mulier te optimaliseren. Het klachtenreglement geeft de klant een middel om iets te ondernemen tegen het doen of nalaten van Pim Mulier of één van haar medewerkers. Een klacht kan tevens betrekking hebben op derden die in opdracht van Pim Mulier werkzaamheden verrichten. Pim Mulier kan op basis van de ontvangen klacht het eigen handelen beoordelen en zo nodig corrigeren. Het klachtenreglement moet zowel voor de klanten als voor de medewerkers van Pim Mulier duidelijk zijn. Om deze reden is de klachtenprocedure van Pim Mulier neergelegd in een reglement en die een onderdeel is van onze algemene voorwaarden. 

De algemene voorwaarden van Pim Mulier BV kunt u downloaden op deze pagina