Sneller en beter reïntegreren

Medewerkers die door fysieke of mentale gezondheidsproblemen niet kunnen werken, kunnen bij Pim Mulier het reïntegratieprogramma Actief-Werken-aan-Herstel volgen. Het programma richt zich op het omgaan met klachten aan het bewegingsapparaat, hart- en vaatziekten, psychische klachten of algemene gezondheidsproblemen. 

Het programma duurt zes weken en leidt tot een kortere verzuimduur, het verminderen van functiebeperkingen, het vergroten van de fysieke en mentale belastbaarheid, voorkomen van terugkeer van klachten en de integratie van een gezonde leefstijl.

Een jaar na afloop geeft 77% van de deelnemers aan minder verzuimdagen opgenomen te hebben. In 55% van de gevallen levert deelname een vermindering van 11 of meer verzuimdagen op. 91 % van de deelnemers is dankzij Actief-Werken-aan-Herstel sneller weer aan het werk gegaan en heeft de manier van werken verbeterd.

Deze interventie wordt door zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit een collectieve en/of aanvullende verzekering. Voor een directe verwijzing kunt u gebruik maken van het verwijsformulier (bijlage) en/of contact opnemen met Rien Scholten: rien.scholten@pimmulier.nl