Privacybeleid Pim Mulier

Pim Mulier B.V. vindt privacy van personen en een goede verwerking en bescherming van persoonsgegevens belangrijk en conformeert zich als organisatie aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Pim Mulier verwerkt je gegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en in overeenstemming met de AVG. Op deze manier waarborgen we zo goed mogelijk jouw privacy. Een van de uitgangspunten bij het verzamelen van persoonlijke gegevens is om dit zo beperkt mogelijk te houden. Naast algemene persoonsgegevens verzamelen we soms ook bijzondere persoonsgegevens zoals preventieve gezondheidsdata. Wij verzamelen deze gegevens om individuele feedback of preventief gezondheidsadvies te kunnen geven (in persoonlijke verslagen en/of rapportages) of om uitvoering te geven aan een overeenkomst van opdracht. In het Privacy statement van onze organisatie is te lezen wanneer en hoe Pim Mulier persoonlijke gegevens registreert, verwerkt en bewaart.

Om toezicht te houden op de juiste toepassing en naleving van de AVG heeft Pim Mulier een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder nummer FG005288.

Hebt u een vraag, tip of klacht?

Stuur een mail aan de Functionaris Gegevensbescherming van Pim Mulier: privacymanager@pimmulier.nl.  U kunt ook een brief sturen naar Pim Mulier b.v. t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming Papendallaan 52 6816 VD Arnhem
Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Het  volledige Privacy statement van Pim Mulier – versie 1 juni 2023 – kunt u hier downloaden.