Teamvitaliteit als kernwaarde

Met de training Vitaliteit-in-Beeld kunnen medewerkers en leidinggevenden samen stappen zetten naar ‘gezond werken’. Het is een proces dat de dialoog hierover bevordert en ondersteunt. Door inzicht te bieden in de vitaliteit en verwachtingen. En door samen een plan te maken om duurzame inzetbaarheid en vitaliteit op de agenda te zetten.

Allereerst brengt Vitaliteit-in-Beeld via een digitale screening (E&PS) het actuele gezondheids(risico-)profiel van iedere medewerker in kaart. Daarnaast wordt de kijk van de leidinggevende via een scan (MVPS) getoetst: wat verwacht hij van zijn team en sluit dit aan bij de werkelijkheid? Wat is zijn eigen rol hierbij? Onder begeleiding van een van onze adviseurs werken we vervolgens in een team-bijeenkomst aan een collectief teamprofiel: wat is sterk en wat kan beter? En wie neemt de verantwoordelijkheid? Tot slot wordt via co-creatie een compact plan van aanpak opgesteld.

De kracht van Vitaliteit-in-Beeld zit vooral in het feit dat medewerkers en leidinggevenden zélf een plan ontwikkelen, dat ook aansluit bij de overige bedrijfsdoelstellingen. Door het inzicht uit de screenings stellen ze zelf verbeterpunten op, op het gebied van gezond gedrag. Het draagvlak is dus veel groter, waardoor ook de eigen regie en verantwoordelijkheid toeneemt. Na afloop van het programma blijkt dat medewerkers zich fitter en vitaler voelen. En daardoor bestaat het team uit productievere mensen die duurzaam inzetbaar zijn.

Een deel van deze teamscan wordt door zorgverzekeraars (voor een deel) vergoed vanuit een collectieve en/of aanvullende verzekering; voor meer informatie vragen we u om de bijlage te openen of contact op te nemen met Koos Telkamp koos.telkamp@pimmulier.nl