Gezond gedrag als vaardigheid

Tijdens een volledige cyclus van 24 uur simuleren we gezond gedrag onder ideale omstandigheden. Een intensieve leerervaring voor deelnemers, gericht op de volgende vijf aandachtsvelden: dynamisch actief werken, een actieve gezonde leefstijl buiten werktijd, voldoende aandacht voor herstel en de kwaliteit en kwantiteit van voeding en slaap. 

Wat is het doel van de 24 uur-Training? We trainen gezond gedrag als vaardigheid; een eerste aanzet tot zelfregie op gezondheid, met duurzame inzetbaarheid als kernwaarde. Deelnemers leren nut en noodzaak van gezondheid en vitaliteit (why), welke elementen (slaap, voeding, rust en beweging) hier een rol in spelen (what) en hoe je daar persoonlijk op kunt sturen door zelfregie (how).

Waaruit bestaat de voorbereiding? Ter voorbereiding op de training verzamelen deelnemers tien tot veertien dagen persoonlijke leef- en werkstijldata met behulp can Quantified Self-middelen. Tijdens de 24 uur-Training wordt daar vervolgens individueel en op groepsniveau feedback op gegeven. Ook vindt er individueel een gezondheidsonderzoek plaats waarbij in het leefstijlgesprek-deel de relatie gelegd wordt tussen meetresultaten van de health check en verzamelde persoonlijke leef- en werkstijldata.

Wat levert een 24 uur-Training op? Een groter zelfinzicht in vitaliteit en gezondheid en hoe je deze zelf kunt verbeteren. Deelnemers ervaren nut en noodzaak van een goede vitaliteit en gezondheid en kunnen gericht de link leggen naar de positieve bijdrage die dit heeft op duurzame inzetbaarheid. En zijn het levende, enthousiaste voorbeeld voor directe collega's en gezinsleden.

Sommige onderdelen van deze training worden door zorgverzekeraars (voor een deel) vergoed vanuit een collectieve en/of aanvullende verzekering; voor meer informatie vragen we u om de bijlage te openen en/of contact op te nemen met Koos Telkamp: koos.telkamp@pimmulier.nl