Contentbeleid

Ondanks de constante zorg en aandacht die Pim Mulier besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Pim Mulier streeft naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan betreuren wij dit. Pim Mulier aanvaard geen enkele aansprakelijkheid. Ook niet indien er sprake is van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Pim Mulier.

Pim Mulier aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Pim Mulier garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.