Laat ook de omgeving het werk doen

Gezond en fit blijven tot je achtenzestigste (en tot je negentigste)? Dan is het zaak om gezond te eten en meer te bewegen. Dat is moeilijker dan het lijkt. Slechts één op de twintig Nederlanders eet genoeg groente en fruit. 40% van ons voldoet niet aan de norm voor gezond bewegen van dertig minuten inspanning per dag. Dat is niet zozeer een gebrek aan wilskracht, maar lijkt ook het resultaat van de evolutie. De schaarste waarin we zijn geëvolueerd heeft plaatsgemaakt voor overdaad.

Overheden, bedrijven en sportclubs kunnen mensen helpen betere keuzes te maken. Het aantal keuzemomenten is de laatste tien jaar extreem gestegen. Vanuit gedragswetenschappelijk perspectief is bewezen dat er grenzen zijn aan de hoeveelheid keuzes en verleidingen die mensen aankunnen. Als de ’keuzedruk’ te hoog oploopt, neemt de kwaliteit van hun beslissingen af en zwichten zij eerder voor verleidingen zoals ongezond voedsel of onverantwoorde impulsaankopen. Veel mensen doen onder druk niet wat ze willen, en andersom. 

Het goede nieuws is dat je kunt leren met keuzedruk om te gaan. We kunnen mensen helpen hun keuzevaardigheid en zelfcontrole te vergroten door ook de omgeving een deel van het werk te laten doen. Door het iedereen gemakkelijker te maken om gezond te kiezen.

In hun boek ‘Oud worden in de praktijk. Laat de omgeving het werk doen.’ pleiten Westendorp en Bedegom, naar het voorbeeld van Thaler en Nunstein, ervoor om niet alleen op discipline in te zetten, maar de omgeving zó in te richten dat de juiste keuze ook de gemakkelijke keuze wordt. “Wie er dankzij bewuste kleine aanpassingen van de omgeving voor zorgt dat hij onbewust en als vanzelf de gezonde keuzes maakt, staat sterk”, schrijven ze, “omdat je jezelf weinig hoeft te gebieden en verbieden.”