Wat is een Green Work Zone?

Een Green Work Zone is een nieuwe werkomgeving met vier tot zes dynamisch actieve werkplekken. Op een strategische, goed zichtbare open ruimte en bij voorkeur bij elkaar geplaatst, voorzien van communicatiemiddelen en herkenbaar als een innovatieve eenheid. Gedurende een periode van drie tot vier maanden kunnen werknemers het actieve werken uitproberen, testen en zowel persoonlijk als op teamniveau (door)ontwikkelen.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de (nadelige) gezondheidseffecten van inactiviteit, bijvoorbeeld door de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bedrijven en organisaties reageren hier weliswaar nog enigszins aarzelend op, maar hebben steeds meer belangstelling voor middelen die medewerkers aanzetten tot dynamisch actief werken, zoals Green Work Zones.

Pim Mulier plaatst de materialen in deze zones, met een introductieworkshop Het Nieuwe Gezonde Werken over dynamisch actief werken. Onze begeleiders zijn daarna wekelijks aanwezig om medewerkers te coachen met zogenaamde ‘Quantified Self wearables’. Dit zijn gadgets en apps waarmee medewerkers werk- en leefstijldata kunnen verzamelen. Op basis van deze data kan de begeleider persoonlijke feedback geven. Zo leren medewerkers niet alleen hoe zij dynamisch actief kunnen werken, maar optimaliseren zij ook hun persoonlijke werk- en leefstijl. 

De workshop Het Nieuwe Gezonde Werken wordt door zorgverzekeraars (voor een deel) vergoed vanuit een collectieve en/of aanvullende verzekering; voor meer informatie vragen we u om de bijlage te openen.