Het Nieuwe Gezonde Werken

Pim Mulier helpt bedrijven om preventief te investeren in duurzame inzetbaarheid. Door als organisatie meer dynamisch gezond te gaan werken. En door individueel extra aandacht te vragen voor de gezondheid en fysieke en mentale fitheid, van vooral kenniswerkers.

We richten ons op het vergroten van zelfkennis en het trainen van gezond gedrag als vaardigheid. De organisatie creëert hiervoor de randvoorwaarden. En formuleert een toekomstgerichte visie, maakt een concreet plan van aanpak en zet nieuwe slimme instrumenten in.