Investeren in preventie is effectief

Preventie-van-Uitval is een actief trainingsprogramma van vier weken voor medewerkers met actuele fysieke en/of mentale gezondheidsklachten om dreigend verzuim tegen te gaan.

Het gaat om medewerkers die nog arbeidsgeschikt zijn maar een hoog verzuimrisico op korte termijn hebben. Het programma biedt leidinggevenden de mogelijkheid concreet vorm te geven aan de aandacht voor en betrokkenheid bij hun medewerkers.

Doel: het voorkomen van verzuim, verbeteren van de functionele werkcapaciteit, herstel van de fysieke en/of mentale disbalans en de integratie van een gezonde leefstijl.

Effect: Na afloop van het programma ervaart 76% van de deelnemers een sterke verbetering van hun fysieke en mentale fitheid, vermindering van gezondheidsklachten en toename van hun productiviteit. Bij 79% van de deelnemers blijkt bij de fysieke evaluatietest, dat het uithoudingsvermogen is toegenomen. Bij 82% van de verwijzingen heeft deelname aan het programma Preventie van Uitval geleid tot daadwerkelijke preventie van verzuim.

Deze interventie wordt door zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit een collectieve en/of aanvullende verzekering. Voor een directe verwijzing kunt u gebruik maken van het verwijsformulier (bijlage) en/of contact opnemen met Rien Scholten: rien.scholten@pimmulier.nl