Het Geheugen van de Toekomst II

Op vrijdag 11 november 2016 organiseert Pim Mulier haar tweede werkconferentie: Het Geheugen van de Toekomst II.

De term Het Geheugen van de Toekomst (HGvdT) komt uit het boek De Levende Onderneming van Arie de Geus. Het is bedacht door David Ingvar, hoogleraar neurobiologie aan de Universiteit van Lund in Zweden: "Het menselijke brein is constant bezig om wijs te worden uit de toekomst, onze hersenen zijn instinctief bezig om actieplannen en programma's te maken. De plannen zijn niet opeenvolgend geordend, maar meer in mogelijke scenario's, tijdpaden voor de toekomst.

Onze hersenen produceren ze en slaan ze op. Dat gebeurt in de voorkwabben van ons brein waar ons geheugen zit. We bezoeken deze toekomsten en herinneren ons onze bezoeken. Met andere woorden, we hebben een geheugen voor de toekomst dat voortdurend wordt gevormd in onze verbeelding. Het is een intern proces in onze hersenen dat verband houdt met ons vermogen tot waarnemen. En het helpt ons bij het sorteren van de overvloed aan informatie, beelden en emoties, door er betekenis aan toe te kennen".

Tijdens onze eerste werkconferentie, die we op 10 en 11 november 2015 samen met NOC*NSF organiseerden, stond de vraag centraal 'Is gezond gedrag een vaardigheid?'  We onderzochten samen met Joris Luyendijk het leervermogen van bankiers en zoomden met Maurits hendriks en Eric Vloeimans in op de leercurves van Olympische topsporters en topmusici in de jazz & de geïmproviseerde muziek. Met dank aan alle andere sprekers en deelnemers voor hun waardevolle bijdragen.