Pim Mulier als levende onderneming

Sinds 1997 is Pim Mulier onderdeel van Achmea. Op dit moment is zij een 100% dochter en maakt Pim Mulier als organisatie deel uit van Zilveren Kruis, de zorgdivisie van Achmea. 

Pim Mulier bevordert gezond gedrag van mensen en organisaties. Door kennis en informatie over te dragen, te innoveren en te inspireren. We nemen de rol van hoogwaardige ‘niche’ speler met inhoud. We begeleiden organisaties met het introduceren van ‘gezonder leren werken en leven'. En we vragen daarbij extra aandacht voor vitaal gezond leiderschap van leidinggevenden en medewerkers zelf. Daarbij zien we gezond gedrag als een vaardigheid, als een vorm van leren. 

We werken voor medewerkers in de leeftijd van 18-67 jaar. Individueel, op team- en organisatieniveau. Binnen bestaande bedrijven en organisaties, maar ook binnen nieuwe netwerken en community's met individuele leden.

Pim Mulier werkt aan verbetering en doorlopende vernieuwing. Dat doen we door operationeel vast te houden aan het bestaande concept van ‘werkplaats’ en ‘winkel’, door verbeteren en vernieuwen te blijven combineren. Dit zijn naar onze mening twee in essentie verschillende veranderprocessen.

Verbeteren zien we als een inspanning die hoort bij het voortdurend, overal en door iedereen verbeteren van bestaande diensten zonder het basisontwerp fundamenteel aan te passen. Verbeteren doen we in 'de winkel’. Vernieuwen staat voor radicale verandering,  staat voor ‘het moet echt anders’ (disruptie). Dat doen we in 'de werkplaats’. Hier ontwikkelen we nieuwe producten en diensten die door early adopters in de markt als betekenisvol en echt anders worden gezien.