Eerste resultaten HNGW pilot

In de eerste helft van 2015 is een pilotprogramma Het Nieuwe Gezonde Werken uitgevoerd met circa vijftig medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen. De groep is bij aanvang verdeeld in een pilot- en een controlegroep om tot een wetenschappelijk verantwoorde opzet te komen. Het programma bestond ondermeer uit een 24 uur- Training op Papendal, gezondheidstesten, persoonlijke coaching en wekelijkse versboxen.

De deelnemers werden vooral gecoacht op het meer dynamisch actief gaan werken gedurende de dag, inclusief mobiliteit van en naar werk. Tijdens het programma ontstonden op groepsniveau allerlei spontane initiatieven zoals WhatsApp groepen rondom diverse thema's als voeding, lunchwandelen en training. Hiermee stimuleerden de deelnemers elkaar en ontstond er een nieuw informeel netwerk. 

Binnenkort rondt het Quantified Self Institute de wetenschappelijk analyse van de verzamelde leef- en werkstijldata af. Maar de eerste voorlopige resultaten wijzen uit dat gezondheid van medewerkers vooral is beïnvloed door tijdens de dag actiever te worden. Dit in combinatie met extra aandacht voor de kwaliteit van voeding en door regelmatig herstelmomenten in te passen levert bij deze deelnemers objectief 'gezondheidswinst' op. Resultaten die zijn gerealiseerd zonder de fysieke werkplekken van de individuele deelnemers aan te passen.