Gezonder Leren Werken en Leven

In 2021 introduceerde Pim Mulier het Gezonder Leren Werken en Leven – programma binnen Zilveren Kruis. Na zes succesvolle pilots met meer dan 300 deelnemers kunnen vanaf 2024 medewerkers van alle Achmea-bedrijfsonderdelen ook gaan deelnemen aan het GLWL-programma.

Gezondheid als een vermogen om met het leven om te gaan

De wereld waarin we leven verandert, wordt steeds sneller en complexer. Hoe gaan we daarmee om hoe kunnen we ons aan deze nieuwe snelle tijd aan? Hoe blijven we gezond en mentaal en fysiek fit, nemen we regie over onze vitaliteit en worden we gelukkig? ‘Niet de afwezigheid van ziekte of aandoening maar een vermogen om met het leven om te gaan vormt volgens Machteld Huber (iPH) het fundament van onze gezondheid.

Ons lichaaam als 'gevoelig' ecosysteem

Vergelijkbaar met de ecosystemen van onze omgeving, is ons lichaam ook een ecosysteem. Een nauwkeurig afgesteld systeem, dat in een open verbinding staat met haar omgeving en gevoelig is voor invloeden van buiten (ook voor werk, slaap, voeding, herstel en andere leefstijlprikkels). Om succesvol en veerkrachtig te blijven in ons leven moeten we ons aanpassen en ons werk- en leefstijlgedrag veranderen. 

Waarom is veranderen zo moeilijk, hoe doe je dat…?

Iemand blijft een ongezonde gewoonte niet herhalen omdat hij of zij niet wil veranderen, maar omdat veranderen niet lukt. Niet de persoon is het probleem, maar de methode die gebruikt wordt om nieuwe gewoontes in te passen. Lang hebben we gedacht dat ‘weten’ voldoende was om ons gedrag te veranderen. Echter om een doel te stellen, een plan te maken, daadwerkelijk in actie te komen en om te kunnen gaan met verleidingen en tegenslag is ‘doenvermogen’ nodig. Hiervoor moeten we een beroep doen op een specifiek soort vaardigheden die in de neuropsychologie worden beschreven als executieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden als impulscontrole, zelfregulatie, hebben van aandacht, leren van feedback. Kortom, functies en vaardigheden die we nodig hebben om succesvol te zijn of te worden in een snel veranderende 21ste eeuw.

Een integrale aanpak voor het duurzaam veranderen van gedrag bestaat uit vier stappen.

Allereerst door te weten wat gezond gedrag is (met meer kennis). Daarna door meer zelfkennis en inzicht te krijgen in eigen gezondheid en leefstijl door het verzamelen en duiden van persoonlijke leefstijldata en gezondheidsgegevens. Om daarmee een persoonlijk plan van aanpak (voor verandering) te kunnen maken. En tenslotte door nieuw gezond gedrag intensief te gaan oefenen en trainen van deze executieve functies en vaardigheden (als leerervaring).