Meer inzicht door mijndata

De kortste definitie van Internet of Things (IoT) is ‘een netwerk van slimme en communicerende objecten’. IoT gaat over het vergaren en uitwisselen van data en waardevolle informatie in de fysieke wereld met behulp van digitale technologie. IoT maakt het mogelijk voor Pim Mulier om zorg en begeleiding heel persoonlijk te maken (personalized prevention and care).

Via vrij verkrijgbare polsbandjes die inspanning en hartslag meten en een horloge voor bloeddruk en temperatuur kan veel bruikbare informatie24 uren per dag en 7 dagen per week verkregen worden. Deze apparaten registreren losse data die iets zeggen over een specifiek onderdeel van de conditie van de drager. Deze continue stroom aan data zegt enorm veel over de ontwikkeling van iemands gezondheid. Pim Mulier brengt deze data bij elkaar waardoor er een samenhangend en doorlopend beeld ontstaat. De duiding van de informatie laten wij over aan onze specialist en de bevindingen worden in een persoonlijk dialoog met u besproken. Bij Pim Mulier is een keuze gemaakt in de tools die ingezet worden en samen met u wordt bepaald welke gegevens 24/7 gemeten mogen worden.

De betekenis die IoT voor het zorg domein heeft wordt scherp door Dr. Langley uiteen gezet in zijn door het Financieel Dagblad gepubliceerde opiniestuk. Dr Langley heeft zijn visie gedeeld tijdens het door Pim Mulier georganiseerde symposium Het Geheugen van de Toekomst. Zijn visie en inzichten sluiten naadloos aan bij de gedachten van Pim Mulier over zelfregie en gezond gedrag als een te leren vaardigheid. Graag laten wij u kennis maken met zijn ideeën. De disruptieve betekenis die IoT mogelijk heeft voor het zorgdomein wordt door hem beschreven in het als pdf bijgevoegde opiniestuk 'Medisch Internet -voor-Alles'.