Klachten & krachten in beeld

Tijdens individuele gezondheidscoaching brengt Pim Mulier - bij ongewenst ongezond gedrag-  ook altijd de samenhang tussen persoonlijke klachten en krachten in kaart. Dit doen we via een methodiek die speciaal hiervoor is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, gebaseerd op recente netwerktheorieën over de manier waarop klachten (en krachten) onderling met elkaar kunnen samenhangen. 

De hypothese, gebaseerd op recente bevindingen, is dat het vastleggen van het specifieke klachtenpatroon per deelnemer, en het inzicht dat het individu daarmee zelf verkrijgt in het ontstaan, behulpzaam kan zijn in het aanpassen van ongewenst ongezond gedrag door het vinden van de juiste aanpak die direct op de zogenaamde sleutelklacht gericht is.

Vanuit de krachtgerichte benadering, gebaseerd op de positieve psychologie, kan bovendien –complementair aan het klachtgerichte benadering- verhelderd worden op welke krachten/talenten/strengths het beste kunnen worden ingezet om het proces van klachtvermindering ete versnellen. Door in de netwerkplaatjes ook rekening te houden met krachten draagt deze methodiek in de praktijk ook bij aan het zelfmanagement of het voeren van regie over de gezondheid door het individu.

Bij Pim Mulier staat de persoon altijd centraal. Wij staan voor "personalized prevention and care" en maken hierbij graag gebruik van de gespecialiseerde kennis en toegevoegde waarde van het Trimbos-instituut.