Gezondheid als een vermogen om met het leven om te kunnen gaan.

Het denken over gezondheid verandert. Volgens de Wereld-gezondheidsorganisatie (WHO): een toestand van ‘compleet welbevinden’. “Praktisch iedereen die doorlopend behandeling nodig heeft, zou volgens deze verouderde opvatting patiënt zijn”, vindt Machteld Huber.

Zij ontwikkelde samen met de Gezondheidsraad en ZonMw een nieuw, dynamisch concept ‘gezondheid’ met als uitgangspunt veerkracht en zelfredzaamheid van mensen. Veel organisaties in de gezondheidszorg (en ook andere bedrijven en organisaties) zien in dit concept een nieuw kader voor het ontwikkelen van beleid. Pim Mulier volgt deze nieuwe visie en aanpak van Machteld Huber.

Huber benadrukt de potentie om gezond te zijn of te worden. In de toekomst is gezondheid niet de aanwezigheid van een ziekte of aandoening, maar het vermogen om met het leven om te gaan, om zelf regie te kunnen voeren. Meer in de nieuwe rol van speler dan als toeschouwer in het gezond(er) zijn en worden.