Naar meer zelfredzaamheid en veerkracht

Het denken over gezondheid verandert. Volgens de Wereld-gezondheidsorganisatie (WHO): een toestand van ‘compleet welbevinden’. “Praktisch iedereen die doorlopend behandeling nodig heeft, zou volgens deze verouderde opvatting patiënt zijn”, vindt Machteld Huber.

Zij ontwikkelde samen met de Gezondheidsraad en ZonMw een nieuw, dynamisch concept ‘gezondheid’ met als uitgangspunt veerkracht en zelfredzaamheid van mensen. Veel organisaties in de gezondheidszorg (en ook andere bedrijven en organisaties) zien in dit concept een nieuw kader voor het ontwikkelen van beleid. 

Huber benadrukt de potentie om gezond te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte. In de toekomst is gezondheid geen doel op zich meer en staat ziekte niet langer centraal, maar staat welzijn - de mate waarin een mens zich goed voelt- centraal. De hamvraag is niet meer of iemand al dan niet tijdelijke lichamelijke beperkingen heeft, maar of mensen zelf regie kunnen voeren op hun persoonlijke gezondheid. Meer in de nieuwe rol van speler dan als toeschouwer.