Kwaliteit van leven en werk

Met het programma Het Nieuwe Gezonde Werken (HNGW) bevordert Pim Mulier gezond gedrag van mensen en organisaties. Daarmee helpen we de kwaliteit van leven en werken te vergroten. Het programma gaat in op de achtergronden en onderlinge relaties van vijf leefstijlthema’s: werkgedrag, lichaamsbeweging, herstel & ontspanning, voeding en slaap.

Gezond gedrag zien wij als een vaardigheid, als een diepere vorm van leren (door aanpassing), waarbij sprake is van een structurele innerlijke verandering - in overtuigingen, ideeën en houding. (zelf)kennis, doorzettingsvermogen en leerervaringen met directe feedback zijn van cruciaal belang om gedrag om lange termijn duurzaam te veranderen.

Blijvend gezond werken lukt alleen in een gezonde organisatiecultuur waarin medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid en inzetbaarheid. Om dat voor elkaar te krijgen, werken we zowel met de organisatie (breedte) als met medewerkers individueel (diepte). We combineren twee programmalijnen: Dynamisch Actief Werken op team/organisatieniveau en Persoonlijke Vitaliteit - Gezond gedrag als vaardigheid voor individuele medewerkers. Zo werken we aan een gewenste, gezonde cultuur én stimuleren we de zelfregie van medewerkers.