Project 'Investeren in gezondheid en werk' voor medewerkers in de sport

Link praktische informatie 

Meer praktische informatie nodig over 'Gezond gedrag als vaardigheid'? Klik dan door op deze link  https://pimmulier.nl/investeren-gezondheid-en-werk

 

Inhoudelijke achtergrondinformatie over het programma

Wellbeing - Work – Happiness & metacognitie
Nobelprijswinnaar Kahneman deed onderzoek naar de relatie Wellbeing – Work – Happiness. Naar de vraag ‘Hoe combineer je kwaliteit en kwantiteit van werk en leven binnen niet uit te breiden tijdseenheden van 24 uur, vijf werkdagen per werkweek of zeven dagen per week. Kahneman e.a. concludeerden dat het over langere tijd uitbreiden van het aantal werkuren per werkdag of werkperiode vaak wordt beloond met korte termijn complimenten, meer salaris en/of een zwaardere functie, maar ook met het hebben van minder tijd voor en het geven van echte aandacht aan belangrijke privé-contacten (partner, kinderen en vrienden). En dat een hoger salaris (boven twee keer modaal) geen compensatie was voor de minder tijd en echte aandacht privé; het maakt mensen op middellange termijn zelfs ongelukkig. 

Wat is ons advies voor dit probleem: maak een nieuw ontwerpplan voor een gezonde werkdag (of voor een hele werkweek of werkperiode), beperk het aantal werkuren tot een bepaalde omvang en train jezelf in het leren van nieuwe werk- en gezondheidsvaardigheden (bijvoorbeeld met behulp van metacognitie). Met als resultaat dat je aan het einde van een (werk)dag betekenisvol bent geweest en de werkdag met een tevreden gevoel achter je kunt laten. Om daarna met voldoende tijd en echte aandacht door te schakelen naar het privédomein.

Kennis die we gebruiken in de Aanpak

Het Behaviour Change Wheel (BCW) als methodiek voor blijvende gedragsverandering  
Voor het blijvend veranderen van gedrag maakt Pim Mulier gebruik van de resultaten van het evidence -based onderzoek van Michie et al (2011). Het Behaviour Change Wheel (BCW) gedragsveranderingswiel is een methodiek die gedragsbronnen, interventiemogelijkheden en beleidsmogelijkheden met elkaar verbindt en waarbij motivatiegelegenheid en capaciteit de drijvende krachten voor gedrag en verandering zijn. Motivatie wordt hierbij gedefinieerd als alle hersenprocessen die gedrag sturen of aanzetten, capaciteit als het fysieke en mentale vermogen van iemand om gedrag uit te kunnen voeren en gelegenheid als alle factoren uit de fysieke en sociale omgeving die gedrag mogelijk maken.

Motivatie, gelegenheid en capaciteit 
Onze hersenen zijn geëvolueerd om verlies en ongemak te voorkomen. De fixatie om verlies te vermijden belemmert onze motivatie om te experimenteren, leren en veranderen. Daarnaast is wilskracht en doorzettingsvermogen maar in beperkte mate natuurlijk aanwezig. Dat zijn de belangrijkste redenen waarom gedragsverandering zo moeilijk is. Capaciteit, de persoonlijke vaardigheden om gezond te doen, is trainbaar.
Het is mogelijk om het vaardigheidsniveau voor gezond gedrag te verhogen van ‘beginner’ naar ‘meester’ of ‘expert’. Een van de meest bekende theorieën als het gaat om de verbinding tussen omgeving en gedrag is de theorie over nudging. Hoe er met behulp van nudges (nudge = een duwtje in de goed richting) een omgeving wordt gecreëerd waarin de gezonde keuze de gemakkelijke keuze kan worden. 

 

Van binnen naar buiten: hersenen en gedrag – metacognitie
Ons brein bepaalt ons gedrag, maar onze dagelijkse (gezonde en ongezonde) activiteiten beïnvloeden ook continue de (door)-ontwikkeling van onze hersenen. Volgens Prof dr. Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie is ons brein voor een deel ook maakbaar en kan een belangrijk gedeelte van ons brein (prefrontale cortex) ons helpen bij het aanleren van nieuw gezond gedrag. Met de executieve functies en vaardigheden in dit CEO-deel van onze hersenen houden we onder andere onze aandacht vast, reguleren we onze emoties, onderdrukken we ongewenst gedrag, plannen en organiseren we ingewikkelde taken en monitoren we onszelf. Met deze zogenaamde metacognitieve vaardigheden kunnen we onze leerprestaties (tot 40%) ook voor het ontwikkelen van nieuw gezond gedrag verbeteren en bestaand gedrag door ontwikkelen.

Van buiten naar binnen: wat is de invloed van onze leef- en werkstijl op onze hersenen? 
Vergelijkbaar met de ecosystemen van de omgeving, is ons lichaam ook een ecosysteem. Een nauwkeurig afgesteld systeem, dat in een open verbinding staat met haar omgeving en gevoelig is voor leefstijlinvloeden van buiten (werk, slaap, voeding, herstel en leefstijl). Een kleine verandering vanuit één gebied heeft direct invloed op alle andere gebieden. Waarbij positieve en negatieve effecten zich kunnen ‘stapelen’, versterken of verzwakken. Met name de executieve functies en vaardigheden van onze hersenen zijn erg gevoelig voor leef- en werkstijlinvloeden en (on)gezond gedrag. Ook zijn onze hersenen, en dan met name de prefrontale cortex, extra gevoelig voor leef- en werkstijlinvloeden. Te weinig bewegen tijdens een werkdag, onvoldoende aandacht voor herstel en onvoldoende slaap (of niet door kunnen slapen) heeft een negatieve invloed op dit hoogwaardige deel van onze hersenen. Het omgekeerde is ook waar: een positieve gezonde werk- en leefstijl is een positieve randvoorwaarde voor het inzetten en gebruiken van de executieve functies van het CEO-brein.