Privacy Statement Pim Mulier 2019

Pim Mulier B.V. is een onderdeel van Achmea, één van de grootste financiële dienstverleners in Nederland. Achmea B.V. is verantwoordelijk voor het feit dat alle Achmea bedrijven voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Pim Mulier verwerkt persoonlijke gegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en in overeenstemming met de AVG. Op deze manier waarborgen we uw privacy. Een van de belangrijkste uitgangspunten bij het verzamelen van persoonlijke gegevens is om dit zo beperkt mogelijk te houden.

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Naast algemene persoonsgegevens verzamelen we soms ook bijzondere persoonsgegevens, zoals preventieve gezondheidsdata. Wij verzamelen deze gegevens om individueel feedback of preventief gezondheidsadvies te kunnen geven (in persoonlijke verslagen en/of rapportages) of om uitvoering te geven aan een overeenkomst van opdracht. In het Privacy statement van onze organisatie is te lezen wanneer en hoe Pim Mulier persoonlijke gegevens registreert, verwerkt en bewaart. 

Om toezicht te houden op de juiste toepassing en naleving van de AVG heeft Pim Mulier een externe onafhankelijke Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld: Petra Langstraat, Compliance Officer Zilveren Kruis Achmea. Een Functionaris gegevensbescherming die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een vraag, tip of klacht? 

Stuur een mail aan de Functionaris voor de gegevensbescherming van Pim Mulier via petra.langstraat-van.den.berg@zilverenkruis.nl  U kunt ook een brief sturen naar
 Pim Mulier B.V., t.a.v. mevr. P Langstraat,  Functionaris voor de gegevensbescherming, Papendallaan 52, 6816 VD Arnhem.

Komen wij er samen niet uit?  Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Het volledige Privacy statement van Pim Mulier - versie 1 februari 2019 kunt u hier downloaden.