Werkplekonderzoek en advies

Het optimaliseren van een individuele werkplek door ergonomisch verantwoorde instellingen is een basisvoorwaarde die bijdraagt aan het verminderen van de belasting. Een stap verder is medewerkers binnen de mogelijkheden te stimuleren dynamisch actief te gaan werken. Door de hardware (de instellingen) en de software (het gedrag)  beide te verbeteren ontstaat een persoonlijk duurzame oplossing.

Naast het onderzoek naar noodzakelijke ergonomische uitgangspunten voor gezond werken, brengt Pim Mulier inhoudelijke verdieping aan door gebruik te maken van Quantified Self middelen zoals de Lumoback©. Dat is een sensor die door continue registratie de medewerker inzicht geeft in de kwaliteit en kwantiteit van het houding- en bewegingsgedrag tijdens werk.

Deze plaatsen we in de context van Het Nieuwe Gezonde Werken waarin dynamisch actief werken centraal staat. Door deze aanpak worden onderliggende klachten en omgevingsfactoren vollediger in kaart gebracht. Met meer nadruk op werk- en leefstijl, anders dan alleen het ergonomisch en verantwoord gebruik van bureau en stoel, wordt meestal een meer duurzame oplossing gevonden.

In de huidige praktijk combineert Pim Mulier het klassieke ergonomische werkplek- onderzoek met het moderne innovatieve QS werkstijladvies. Deze interventie wordt door zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit een collectieve en/of aanvullende verzekering. Voor een directe verwijzing kunt u contact opnemen met Rien Scholten: rien.scholten@pimmulier.nl