Persoonlijke Vitaliteit

Iedere medewerker heeft te maken met persoonlijke uitdagingen waarbij werk en privé elkaar beïnvloeden. Pim Mulier stimuleert medewerkers actief regie te voeren en persoonlijk leiderschap te tonen. Dit doen we door middel van het trainen van gezond gedrag als vaardigheid rondom de thema’s dynamisch werken, lichaamsbeweging, herstel & ontspanning, voeding en slaap. 

Het  begeleidingsprogramma (gedurende drie tot vier maanden) bestaat uit:

  • Start; we verzamelen leef- en werkstijldata via de Quantifed Self methodiek. Medewerkers bepalen in overleg met de coach welke data worden verzameld, aan de hand van een quickscan rondom de vijf beïnvloedbare thema’s.
  • Test - training @ Papendal; tijdens een intake/training op Papendal ervaart de deelnemer onder ideale omstandigheden hoe een gezonde, vitale werkdag opgebouwd kan zijn. Er vindt ook een gezondheidstest plaats waarbij o.a. de lichaamssamenstelling, bloedwaarden, stressniveau en fitheid wordt bepaald.
  • Coaching en begeleiding; gedurende een periode van circa 12 weken vindt periodieke coaching en begeleiding plaats. Dit vindt voor een deel plaats op Papendal en op afstand online, via skype/WhatsApp. 
  • Hertest; aan het einde van de coachingperiode wordt opnieuw de gezondheid en fitheid gemeten met behulp van een hertest.