Gezonder Leren Werken en Leven

Zeist/Arnhem, juni 2023 - Gezondheidsorganisatie Pim Mulier gaat vanaf 1 juni 2023 zelfstandig verder. Huidig directeur Koos Telkamp en mede-investeerder Jan Hagens nemen het bedrijf samen over van Achmea. Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat gezonde groei en verdere ontwikkeling van Pim Mulier nog beter is gewaarborgd buiten Achmea. Pim Mulier bevordert gezond gedrag van medewerkers, teams en organisaties. Het bedrijf is opgericht in 1985 en maakt sinds 1997 deel uit van Achmea. Pim Mulier valt organisatorisch onder Zilveren Kruis, de zorgdivisie van Achmea. 

Aandacht voor gezondheid en preventie 

Robert Otto, lid Raad van Bestuur van Achmea “Wij vinden alles wat valt binnen het thema gezondheid en preventie heel belangrijk. Daarom zetten Achmea en Zilveren Kruis de diensten van Pim Mulier in bij eigen medewerkers en collectieve klanten. Voor hen verandert er niets. Sterker nog, voor medewerkers gaan we deze diensten zelfs opnemen in ons online leerplatform All You Can Learn. Namens de Raad van Bestuur wens ik de nieuwe eigenaren veel succes” 

Ruimere mogelijkheden om te vernieuwen 

Koos Telkamp “Pim Mulier krijgt door de verzelfstandiging ruimere mogelijkheden om te vernieuwen en in te spelen op de snel veranderende omgeving. Wij richten ons op duurzame gedragsverandering bij onze partners en opdrachtgevers. Buiten Achmea zijn dat onder andere NOC*NSF/Papendal, Bouwend Nederland, ministeries en hogescholen. Wij zijn blij met deze stap, die ons opnieuw een soort startup gevoel geeft, en vertrouwen op een zonnige toekomst.”

De overdracht is onder voorbehoud van positief advies door de centrale ondernemingsraad van Achmea. 

Gezond werken en leven kun je leren  

Hoe verander je gedrag blijvend? 

We staan in een open verbinding met onze omgeving en onze omgeving verandert voortdurend. Hoe passen we ons daar aan aan? Welke vaardigheden hebben we nodig in de 21e eeuw en hoe kunnen we ons gedrag duurzaam veranderen? Ook onze hersenen zijn niet statisch maar dynamisch en veranderen veel meer en sneller dan we vroeger dachten. We hebben het vermogen om ons aan te passen aan de veranderende omstandigheden in onze omgeving. Door nieuwe dingen te leren. We hebben invloed op wat en hoe we leren, of welk deel van onze hersenen we door ontwikkelen of welk weefsel of orgaan we verbeteren of achteruit laten gaan.

Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden

Welke skills heeft iemand nodig om te overleven in zo’n snel veranderende wereld met een overload aan prikkels. Oude vaardigheden, zoals aandacht vasthouden en switchen, moeten worden verbeterd en nieuwe vaardigheden, zoals het omgaan met een overload aan prikkels en informatie, moeten worden ontwikkeld. De nieuwe tijd vraagt om flexibiliteit, creativiteit en innovatief vermogen, maar ook om vaardigheden als op tijd te ontspannen en je niet alleen maar laten leiden door prikkels van buitenaf. Vaardigheden die we niet bij onze geboorte of in onze opvoeding standaard en voldoende mee hebben gekregen. Wat is het persoonlijke vaardigheidsniveau van deze zogenaamde ‘21st century skills’. Waar zijn goede leiders goed in, welke vaardigheden of eigenschappen hebben ze ontwikkeld, om om te gaan met en zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden in hun omgeving? Wijze vitale leiders hebben hun prefrontale cortex, het CEO-deel, de executieve vaardigheden van hun hersenen getraind en verder door ontwikkeld. Dit evolutionair relatief jonge deel van de hersenen is verantwoordelijk voor onze flexibiliteit, voor het leren van feedback, plannen en organiseren, creativiteit, logica, complexe beslissingen nemen, zelfreflectie en het controleren van emoties en (belangrijk) het onderdrukken van impulsgedrag.  

Gezondheid, leefstijl en gedrag

Nieuw gedrag en een gezonde vitale leefstijl zijn geen doel op zich, maar zijn nodig om executieve vaardigheden te kunnen gebruiken en door te ontwikkelen. Ze vormen de bouwstenen, de randvoorwaarden voor het maken van nieuwe cellen en het aanleggen van nieuwe en versterken van bestaande verbindingen in onze hersenen. Welke ‘brandstof’ heeft de prefrontale cortex nodig? Hoe kunnen executieve vaardigheden beter worden getraind en ontwikkeld? Met een combinatie - samenhangend geheel van acties en gedrag:

  • Werk en leef zo veel mogelijk in wisselende omstandigheden, verrijk je omgeving met nieuwe waardevolle prikkels
  • Zorg voor extra aandacht voor herstel, een goed en vast slaapritme en eet gezond
  • Doe regelmatig en in verschillende vormen aandachttraining
  • Ga vaak en voldoende bewegen op verschillende intensiteitsniveaus